Legislatie Solutii Constructive

Certificatul de urbanism: ce este, cine îl emite și cum îl obții

Dacă te afli în situația în care vrei să obții o autorizație de construire, să concesionezi un teren sau să ți se adjudece prin licitație proiectări ale lucrărilor publice în faza de studiu de fezabilitate, atunci vei avea nevoie în primul rând de un certificat de urbanism.

Certificatul de urbanism este un act prin care, conform Legii nr. 50/1991, autoritățile îți fac cunoscute “elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării şi stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului, precum şi lista cuprinzând avizele şi acordurile legale, necesare în vederea autorizării”.

Cine emite certificatul de urbanism

Cei care pot emite un certificat de urbanism sunt: preşedinţii consiliilor judeţene, primarul general al municipiului Bucureşti, primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor.

Autoritățile sunt obligate ca în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii solicitantului să elibereze certificatul de urbanism, cu condiția ca în cerere să fie menționat scopul emiterii acestuia și elementele de identificare a imobilului.

Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.

Documente necesare obținerii certificatului de urbanism

Pentru a obține certificatul de urbanism va trebui să ai următoarele documente: 

Cererea-tip care cuprinde elementele de idenficare ale solicitantului, elementele de idenficare ale imobilului (localitate, număr cadastral, carte funciară).

Planurile cadastrale/topografice: cu plan de încadrare în zonă pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară sau cu extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară.

Dovada (în copie) a platei taxei de eliberare a certificatului de urbanism.

Sursa: Legea nr. 50/1991
Foto: eproiectecase.ro

Related posts

5 sfaturi despre lemnul folosit la construirea casei

Adina Meyers

Cinci pași pentru a-ți transforma inteligent podul în mansarda mult visată

Adina Meyers

Sfaturi utile, in cazul in care cumperi o casa pentru a o renova

Adina Meyers