Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Adina Meyers

Societatea THETA PROFICIENCY S.R.L. înțelege importanța datelor dumneavoastră cu caracter personal si protejează confidențialitatea și securitatea acestora. În acest sens, vă furnizăm mai jos informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului www.romanialibera.ro, www.casamea.ro , clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Totodată, această Politică  promovată de THETA PROFICIENCY S.R.L., are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului, dispozitive de tip smartphone, tabletă, televizor. În cazul în care nu sunteți de accord, parțial sau total,  cu termenii si conditiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal dar și în termenii și condițiile generale, din punct de vedere al informatiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizati site-ul / site-urile noastre.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată si completată, societatea THETA PROFICIENCY S.R.L., administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați, în contextul vizitării site-ului și achiziționării produselor noastre.

Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Termenii și condițiile / Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal veți putea continua să utilizați site-urile și serviciile noastre ulterior parcurgerii aceste Politici, în deplină conformitate cu reglementările legale în vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm date cu caracter personal

THETA PROFICIENCY S.R.L. colectează și prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. Administrarea, îmbunătațirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.romanialibera.rowww.casamea.ro,
 2. Activități comerciale de vânzare, cuprinzând realizarea, administrarea și dezvoltarea vânzării, inclusiv vânzări online pe website-ul www.romanialibera.ro  ….. administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică.
 3. Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a produselor și serviciilor THETA PROFICIENCY S.R.L., desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului.
 4. Activități de post-vânzare, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor / clienților privind evaluarea produselor și serviciilor oferite (inclusiv evaluarea produselor pe website-ul www.romanialibera.ro, www.casamea.ro ) îmbunătățirea calității serviciilor noastre.
 5. În scop probatoriu în legătură cu activitățile de mai sus și de arhivare.

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Pentru administrarea, îmbunătațirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.romanialibera.ri, www.casamea.ro ………

– nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, sex, data și locul nasterii, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locatia acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătură cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website-ul , alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip cookies;

Pentru mai multe informații legate de cookie-uri, vă rugăm consultați Politica privind utilizarea cookie-urilor disponibilă la urmatorul link www.romanialibera.ro, www.casamea.ro.

 1. Pentru activități comerciale de vânzare, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzare, inclusiv vânzare online pe website-ul www.romanialibera.ro, www.casamea.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică:

– nume, prenume, adresa (domiciliu/reședință), cod numeric personal, e-mail, sex, data și locul nașterii, seria și numărul cărții de identitate, date bancare, în scopul efectuării plății, adresa de livrare

 1. Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a produselor și serviciilor THETA PROFICIENCY S.R.L., desfășurarea companiilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului.

– nume și prenume, sexul, data și locul nașterii, telefon/fax, e-mail, adresă (domiciliu/reședință),  obișnuințe/preferințe/comportament.

– în plus, THETA PROFICIENCY S.R.L.,  prelucrează date constând în codul numeric personal și seria și numărul actului de identitate strict pentru identificarea câștigătorilor campaniilor promoționale și pentru conformarea cu cerințele legislației fiscale.

De asemenea, unele din aceste date sunt necesare ca indentificator unic al persoanei în funcție de tipul concursului/promoției/simulării ori jocului la care participă.

 1. Pentru activităti de post vânzare, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor / clienților privind evaluarea produselor și serviciilor oferite (inclusiv evaluarea produselor pe website-ul www.romanialibera.ro, www.casamea.ro),îmbunătățirea calității serviciilor și a produselor comercializate prin activitatea desfășurată în cadrul serviciului Call Center, efectuarea intervenției de service, înlocuiri de produse:

– nume și prenume, sexul, data și locul nasterii, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), voce, obișnuințe/preferințe/comportament, alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți.

– în plus, THETA PROFICIENCY S.R.L.,  prelucrează date referitoare la: cod numeric personal, serie și număr act identitate, date bancare doar pentru situațiile în care intervin înlocuiri de produse.

 1. În scop probatoriu în legătură cu activitațile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus, în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numarul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea.

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca THETA PROFICIENCY S.R.L.,   să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea THETA PROFICIENCY S.R.L.,   de a vă furniza respectivele servicii, informații, de a răspunde solicitărilor sau de a realiza orice alte activități din cele listate mai sus.

Cui dezvăluim datele cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, THETA PROFICIENCY S.R.L., poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

– partenerilor contractuali ai THETA PROFICIENCY S.R.L.,   (cum este cazul companiilor cu care THETA PROFICIENCY S.R.L.,  se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre), furnizori de servicii (de marketing, curierat, servicii de plată / bancare, telemarketing sau alte servicii), inclusiv entități care asistă THETA PROFICIENCY S.R.L.,   în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu THETA PROFICIENCY S.R.L.,   precum și dumneavoasră ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dumneavoastră de acces.

Transferul Datelor cu Caracter Personal în străinătate 

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri din cele indicate mai sus, o parte sau toate datele dumneavoastră menționate mai sus pot fi transferate către țări din Uniunea Europeana și din afara Uniunii Europene/Zonei Economice Europene. Pentru lista completă a țărilor către care se transferă datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la detaliile de contact de mai jos.

DPO@romanialibera.ro, ia toate măsurile necesare pentru a asigura ca datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate în mod adecvat indiferent de locul în care sunt transferate.

Prin transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal către THETA PROFICIENCY S.R.L.,  acceptați (în măsura în care un acord din partea dumneavoastră este cerut de lege), ca datele dumneavoastră cu caracter personal:

– să fie incluse în baza de date THETA PROFICIENCY S.R.L., și ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate de către THETA PROFICIENCY S.R.L.,, inclusiv afiliații și colaboratorii săi pentru desfășurarea și/sau derularea activităților care se încadrează în scopurile de prelucrare de mai sus; acest consimțământ include și prelucrarea datelor legate de locația echipamentului dumneavoastră, conform celor menționate mai sus.

– să poată fi transferate de către THETA PROFICIENCY S.R.L.,  atât afiliaților săi precum și altei/altor entități din țară sau străinatate, conform informațiilor de mai sus, pentru desfășurarea de către acestea de activități proprii legate de promovare și marketing și alte activități conexe acestora.  

Prin citirea prezentei Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:

 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;
 • de acces la datele dvs. cu caracter personal;
 • de intervenție asupra datelor dvs. cu caracter personal;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
 • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile  legii – în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;
 • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către DPO@romanialibera.ro prin accesarea formularului de contact la adresa DPO@romanialibera.ro, sau ne puteți scrie la următoarea adresă de poștă: 

Bucuresti, Sector 3, Piata Unirii nr. 1, et. 5, biroul nr.9

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresaBucuresti, Sector 3, Piața Unirii nr. 1, et. 5, biroul nr.9, vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

 – o dată pe an, să vi se confirme conform legii faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;

 – să accesați și să interveniți asupra datelor transmise;

 – să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară (cu excepția prelucrării de marketing direct, caz în care vă puteți opune oricând în mod gratuit și fără justificare)

 – să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către THETA PROFICIENCY S.R.L., (prin accesarea formularului de contact la adresa  THETA PROFICIENCY S.R.L. sau la adresa de posta: Bucuresti, Sector 3, Piata Unirii nr. 1, et. 5, biroul nr.9, sau de e-mail DPO@romanialibera.ro), a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumnevoastră va fi înaintată către personalul responsabil al THETA PROFICIENCY S.R.L.,  care gestionează aceste solicitări; este posibil să primiti un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.

De asemenea, puteți să vă opuneți oricând, din motive întemeiate și legitime, conform legii, ca datele care vă vizează să facă obiectul prelucrării de către THETA PROFICIENCY S.R.L, cu excepția cazului în care există prevederi legale contrare. În acest scop, puteți înainta catre THETA PROFICIENCY S.R.L.,  o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de poștă: Bucuresti, Sector 3, Piata Unirii nr. 1, et. 5, biroul nr.9, sau un e-mail la DPO@romanialibera.ro, sau accesând formularul de contact la adresa www.romanialibera.ro.  si în acest caz, solicitarea dumneavoastră va fi înaintată către personalul  care gestionează aceste solicitări și veți primi un răspuns din partea THETA PROFICIENCY S.R.L și orice alte informații relevante legate de solicitarea dumneavoastră.

Prevederi speciale legate de minori

THETA PROFICIENCY S.R.L nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă de către THETA PROFICIENCY S.R.L pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele legale și în cazuri strict determinate.

THETA PROFICIENCY S.R.L nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori. 

Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul www.romanialibera.ro, www.casamea.ro,  sau altfel de la THETA PROFICIENCY S.R.L., ori participarea la concursuri sau campanii ale THETA PROFICIENCY S.R.L,  decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauza, conform legii.

Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita și primi comunicații de la THETA PROFICIENCY S.R.L numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politica garantează ca este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.

Durata prelucrării datelor

Durata prelucrării datelor va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în condițiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 677/2001. Excepție: Pentru datele  declarate în cadrul serviciului call center, durata prelucrării datelor este de 5 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție. De asemenea, THETA PROFICIENCY S.R.L. , poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioada mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

Alte informații

Vă rugam să verificati la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legatura cu aceasta.

La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.

Pentru înregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, THETA PROFICIENCY S.R.L.,  nu își asumă nicio responsabilitate. 

Ne puteți adresa orice solicitare de detalii la datele de contact menționate mai sus.