Practic

Care sunt beneficiile aduse de sistemele MES 

În multe sectoare economice este necesară gestionarea eficientă a lanțului de aprovizionare (Supply Chain Management). Pentru realizarea acestui obiectiv se implementează soluții informatice specializate, care să asigure controlul tuturor operațiunilor, de la momentul lansării comenzii de către client și până la livrarea produsului final.

Astfel de soluții sunt sistemele MES (Manufacturing Execution System), care asigură interconectarea utilajelor, corelarea dispozitivelor, coordonarea muncitorilor și a proceselor de producție.

Iată care sunt beneficiile sistemelor MES, pe care le puteți obține dacă implementați   soluții software destinate realizării unui management inteligent al activităților de producție:

Beneficiile sistemelor MES pentru creșterea eficienței

Pe scurt, beneficiile sistemelor MES pentru creșterea eficienței sunt:

● scurtarea timpului de livrare a produselor finale prin reducerea la jumătate a timpilor de lansare în producție;

● creșterea calității prin eliminarea erorilor în procesele de producție;

● creșterea ratei de utilizare a capacității de producție a mașinilor prin eliminarea timpilor morți; 

● reducerea costurilor de producție.

Beneficiile digitalizării activităților companiei prin sistemele MES

Sistemele MES:

● contribuie la digitalizarea activității firmei (astfel, se elimină complet documentele pe suport de hârtie care nu sunt necesare în hale și erorile de planificare sau producție);

● au o structură modulară ce asigură selectarea componentelor necesare pentru fiecare operațiune în parte și reprezintă un instrument util pentru scalabilitatea afacerii;

● asigură suportul informational necesar coordonării și realizării comenzilor de producție;

● se pot integra cu ușurință în sistemele informatice ale firmelor care optează pentru implementarea lor (pot fi conectate cu sisteme ERP – Enterprise Resource Planning), sau WMS – Warehouse Management System, de exemplu);

● pot avea incorporate module de CTC (Control tehnic de calitate) pentru asigurarea calității produselor finite;

● asigură gestionarea eficientă a celor mai importante zone: controlul producției, managementul materiilor prime și materialelor, conectarea dispozitivelor, managementul calității etc.;

● gestionează protocoalele și fluxurile de comunicare și de transmitere automată a datelor către diferite dispozitive;

● sunt disponibile și operabile în cloud, în condiții de siguranță a datelor și securitate cibernetică;

● au o interfață web intuitivă pe care orice utilizator o poate accesa de pe  dispozitive mobile;

● aplică cele mai noi metode de management al producției și analiză a datelor;

● integrează cele mai importante elemente de analiză predictivă și internetul obiectelor (de exemplu, sistemul de notificări și avertizări ș.a.).

Beneficiile sistemelor MES în procesul de perfecționare a activității la nivelul întregii companii

Sistemele MES:

● facilitează conexiunile și coordonarea utilajelor, a angajaților din diferite departamente și a proceselor de producție, prelucrare, depozitare, transport ș.a.;

● asigură trasabilitatea în amonte și în aval prin activitățile de monitorizare a numerelor de lot și de serie;

● gestionează alocarea resurselor pentru toate procesele desfășurate simultan în cadrul firmei (sincronizarea stocurilor, controlul automat al mutărilor de materiale între utilaje etc.) și monitorizează în timp real modul de utilizare al acestora la nivelul întregii companii.

● simplifică procesele de introducere a unor linii de producție noi și a unor produse inovative, pentru că facilitează conexiunile dintre nivelul managerial și cel operațional;

Sistemele MES reprezintă aplicații software de management al producției pentru companiile care vizează excelența în activitatea industrială. Astfel de soluții software aduc beneficii importante pentru activitatea acestor companii: trasabilitatea materiilor prime, a materialelor și a produselor finite, monitorizarea automată a indicatorilor cheie de performanță și realizarea activităților integrate de management al calității.

Sistemele MES asigură conectivitate, monitorizare, analiză și predicție. Ele reprezintă un element de bază în organizarea unor fabrici cu nivel crescut de digitalizare a proceselor, conform principiilor Industriei 4.0: organizare, eficiență, productivitate și competitivitate.


Sursa foto: Shutterstock

Related posts

Reguli NOI în mall-uri! Timp redus la cabina de probă și interzicerea testării produselor cosmetice

Adina Meyers

Makeover: baie mare versus baie mică. Idei practice pentru decorare – FOTO

Adina Meyers

Programul „Prima Casă” devine „Noua Casă”. Plafonul pentru credite s-a dublat

Adina Meyers