LifeStyle

CONFERINȚĂ DE ÎNCHIDERE PROIECT CULTURA ALTERNATIVĂ

Pe 25 septembrie, la Casa Filipescu Cesianu-Muzeul Municipiului București, Calea Victoriei 151, începând cu ora 11:00, va avea loc Conferința de închidere a proiectului Cultura Alternativă, un proiect inițiat de Asociația Culturală Flower Power, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă-POCA 2014-2020.

Proiectul “Cultura Alternativă” s-a derulat în perioada 2017-2019 și a avut ca public țintă reprezentanți ai ONG-urilor active în domeniul cultural, reprezentanți ai instituțiilor publice, iar ca beneficiari, artiști și reprezentanți ai partenerilor sociali interesați de necesitatea unui Statut al Artistului în România.

Obiectivul general al proiectului CULTURA ALTERNATIVĂ a fost consolidarea capacității ONG-urilor și a actorilor relevanți din domeniul cultural de a iniția, promova, implementa și monitoriza politici publice adaptate contextului cultural actual din România, în vederea îmbunătățirii și sincronizării acestuia cu mediul cultural european și internațional.

Beneficiile durabile pentru membrii grupului țintă în urma implementării proiectului au fost următoarele:

  • Identificarea bunelor practici la nivel internațional cu privire la bunele practici în domeniul culturii
  •  Centralizarea bunelor practici într-un studiu calitativ, accesibil tuturor parților interesate 
  • Colectarea de informații calitative de la persoanele afectate direct de lipsa unui statut al artistului în România și formularea de date statistice cu ajutorul informațiilor colectate
  •  Identificarea nevoilor specifice în domeniul culturii, implicit în cadrul subdomeniilor culturale
  • Creșterea gradului de interacțiune între persoanele interesate și dornice de schimbare din domeniul culturii
  • Creșterea capacității ONG-urilor în dezvoltarea, elaborarea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice
  • Creșterea gradului de pregătire a membrilor organizațiilor nonguvernamentale în dezvoltarea, elaborarea si promovarea
    de propuneri alternative la politicile publice.
  • Elaborarea de propuneri alternative la politicile publice, abordarea în funcție de specificului fiecărui subdomeniu al culturii, utilizarea feedback-ului părților interesate

Conferința de final a proiectului va prezenta, prin intermediul echipei de proiect, rezultatele și diverse detalii despre desfășurarea proiectului și va anunța activitățile propuse pentru perioada de sustenabilitate a acestuia.

Rezultatului final al proiectului, o Propunere de Politică Publică Alternativă la politicile publice actuale este un documentul compact, impus de HG 775/2005. Pentru elaborarea acestui document a fost realizat un studiu mai amplu care poate fi consultat ca anexă, pe site-ul https://statutulartistului.ro

În cadrul activității de elaborare a Politicii Publice alternative, coordonată de Expertul în Politici Publice Oana Năsui, au fost analizate documente care oferă date importante despre situația actuală din domeniul cultural: definiții ale artistului, creatorului, autorului în  legislația românească, centralizarea instituțiilor de învățământ superior artistic-vocațional, centralizarea surselor de finanțare(MCIN, instituții subordinate, subvenții și direcționări, organisme de gestionare colectivă cu sume colectate și repartizate în anul 2018), centralizarea profesiilor artistice din Codul Ocupațiilor din România, alături de legile care reglementează, în prezent, în România, drepturile și obligațiile artiștilor și multe alte date sintetizate. Acestea sunt puse la dispoziție, de asemenea, de platforma informativă a proiectului, https://statutulartistului.ro

În cadrul cercetării legislative care a stat la baza elaborării propunerii de politică publică alternativă, s-au folosit date din peste 120 de legi românești, cu adresă directă și conexă la artiști. Au fost analizate și studiate și datele rezultate din activitățile proiectului:  un istoric al inițiativelor privind statutul artistului în sens larg și ecosistemele din jurul acestuia, rezultatele unui chestionar on-line de percepție privind statutul artistului, la care au participat peste 300 de respondenți, o analiză legislativă aplicată – mix 6 legi, o analiză a impactului economic al unei propuneri de politică publică și feed-back-urile obținute în 9 dezbateri realizate în țară în anul 2018(191 participanți), 5 întâlniri de lucru cu artiști(100 persoane)-în 2018, 17 întâlniri de lucru cu 55 participanți și stakehoderi-în 2019.

Propunerea de politică publică ”Cultura Alternativă” poartă titlul ” Consolidarea unui statut societal al artistului, autorului, creatorului în România” și identifică o serie de problemele reprezentate de lipsa unei definiții ale artistului, creatorului, autorului în România(un artist calificat sau un artist prin vocație, un artist angajat sau un artist liber de contract, un artist care dorește și acceptă să adere la structuri organizatorice profesionale sau un artist independent), lipsa unei reglementări general aplicabile fondării şi activităţii uniunilor de creaţie – ca organizații de creatori, ca asociații profesionale, ca organizații reprezentative și de utilitate publică, lipsa de informare a artiștilor asupra drepturilor și obligațiilor lor, penuria de instituții/organizații specializate în consultanță pe probleme specifice sectorului cultural extins.

Proiectul ”Cultura Alternativă” propune două variante de soluționare, despre care vă invităm să aflați detalii, la CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI ”CULTURA ALTERNATIVĂ”, miercuri, 25 septembrie, începând cu ora 11:00, la Casa Filipescu Cesianu-Muzeul Municipiului București.

Vor fi prezenți membrii echipei de proiect, reprezentanți ai instituțiilor culturale de stat, ai organizațiilor non-guvernamentale și jurnaliști.

Partenerii proiectului ”Cultura Alternativă”: TVR, RFI, Radio România Cultural, Observator Cultural, România Liberă, Modernism.ro, Docuart.ro și Comisia Națională a României pentru UNESCO.

Contacte ”Cultura Alternativă”:

Email: contact@statutulartistului.ro

Pagini de socializare: www.facebook.com/statutulartistului.com

Website: https://www.statutulartistului.ro

Related posts

Nu Ma Uita: sase artisti si o colectie inedita, cu puternice accente de neconventional

Adina Meyers

(P) In luna martie Gymboland da liber la rasfat

Adina Meyers

Sănătate și curățenie în spitale și clinici medicale

Adina Meyers