Amenajari Interioare

Regulament Concurs

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul prezentului concurs este S.C. Medien Holding S.R.L. societate ce detine site-ul www.romanialibera.ro, cu sediul in Bucuresti, str. Nerva Traian, nr. 3, bl. M101, Sector 3, persoana juridica romana avand CUI RO 17946128, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/15548/2005 (denumit in continuare Organizator).

II. DURATA CONCURSULUI

Concursul se desfasoara in perioada 01.12.2011 – 31.03.2012.

III. MECANISMUL CONCURSULUI

Conditii de participare

Pot participa la concurs toate persoanele care in perioada 01.12.2011 – 31.03.2012:

· dau un anunt (in format print) in cotidianul Romania libera;

· contracteaza un abonament pentru minim 12 luni pentru oricare dintre urmatoarele 6 publicatii: Romania libera, Academia Catavencu, Caminul, Casa Mea, Planul Casei Mele sau Domus.

IV. PREMII

Premiile constau intr-un numar de 33 excursii constand intr-un pachet turistic pentru 2 persoane, dupa cum urmeaza:

· denumire – city break, zbor cu toate taxele incluse la clasa economic, 2 nopti de cazare la un hotel central de 3* cu mic dejun inclus,
· destinatii – Praga, Viena, Barcelona, Paris si Milano,
· perioada – martie – mai 2012.

Premiile vor fi anuntate in perioada decembrie 2011 – martie 2012 in cele 6 publicatii mentionate mai sus in functie de optiunea exprimata.

Vor fi acordate 9 excursii in perioada promotiei pentru persoanele care dau un anunt (in format print) intr-o publicatie a editorialului Romania libera, 9 excursii pentru cei care contracteaza un abonament de minim 12 luni pentru publicatiile Academia Catavencu, Caminul, Casa Mea, Planul Casei Mele sau Domus si 16 excursii pentru cei care contracteaza un abonament de minim 12 luni pentru publicatia Romania libera.

Castigatorii sunt obligati sa-si exprime in scris fie la adresa de email [email protected] fie la adresa redactiei cu mentiunea pe plic “ABOANMENT EXCURSIE”, optiunea weekendului in care vor sa calatoreasca si destinatia dorita pana cel mai tarziu la data de 01.03.2012.

Premiile vor fi furnizate de catre agentia de turism Interra Travel, in functie de optiunile castigatorilor si a disponibilitatii locurilor. S.C. General Trading S.R.L (Interra Travel) s-a obligat sa asigure cele 33 excursii in functie de optiunile castigatorilor.

V. INTRAREA IN POSESIA PREMIILOR

Numele castigatorilor vor fi publicate in cele 6 publicatii mentionate in perioada concursului iar castigatorii pot intra in posesia premiilor, sunand la departamentul de Relatii cu Clientii, la numarul de telefon *9077 – numar cu tarif normal din orice retea.

Castigatorii au termen de 30 de zile in care isi pot revendica premiile. In cazul in care castigatorul nu se prezinta in termenul de 30 de zile, isi pierde dreptul de a revendica premiul. Castigatorii care vor sa intre in posesia premiilor isi vor ridica premiile direct de la sediul Romania libera in cazul in care au domiciliul stabil in Bucuresti. In caz contrar se vor trimite prin curierat.

Castigatorii NU pot solicita contravaloarea premiilor castigate in bani.

VI. DREPTUL DE PARTICIPARE

La acest concurs poate participa orice persoana fizica, care a implinit 18 ani. Participantii

la concurs accepta si se supun prevederilor prezentului Regulament de Concurs.

Angajatii grupului de firme S.C. Medien Holding S.R.L. si rudele de gradul I ale acestora, nu au dreptul sa participe la acest concurs.

VII. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Avand in vedere prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale, Organizatorul isi asuma obligatia de a nu face disponibile in niciun fel datele personale ale castigatorului in cazul in care acesta isi manifesta dezacordul expres, in scris, in acest sens.

Tuturor participantilor la concurs le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea nr.677/2001.

Prin participarea la concurs si transmiterea datelor personale, participantii isi exprima acordul expres pentru stocarea datelor si includerea in baza de date a Organizatorului.

Scopurile constituirii acesteia sunt:

– desemnarea castigatorilor premiilor;
– informarea participantilor, prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare), cu privire la promotiile Organizatorului sau alte actiuni de marketing desfasurate in viitor de catre acesta.

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date, printr-o cerere scrisa trimisa la adresa Organizatorului, respectiv mail [email protected]

La cererea participantilor, adresata in scris, Organizatorul se obliga, in functie de solicitare:

– sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu datele sale personale.
– sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
– sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

S.C. Medien Holding SRL se obliga sa respecte drepturile prevazute de Legea 677/2001.

VIII. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

Organizatorul nu iti asuma niciun fel de raspundere derivand din sau in legatura cu litigii de orice natura legate de informatiile furnizate de catre participanti. De asemenea, Organizatorul nu va putea fi implicat in astfel de litigii.

IX. FORŢA MAJORA

Forta majora se defineste in intelesul prezentului regulament prin calamitati naturale, cutremure, razboi, inundatii, greve generale etc.

X. ALTE PREVEDERI

Organizatorul concursului isi rezerva dreptul de a intrerupe, opri definitiv sau de a interveni in orice fel, in orice moment in derularea promotiei, urmand ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional la regulament si sa fie publicate pe site-ul www.casamea.ro respectiv www.romanialibera.ro sau intr-unul dintre cele 6 editoriale mai sus mentionate.

Regulamentul de desfasurare a concursului este intocmit in conformitate cu legile din Romania si va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la sediul organizatorului si va fi in permanenta afisat pe www.casamea.ro respectiv www.romanialibera.ro

Eventualele reclamatii legate de concurs si premiile acordate de Organizator vor fi facute la adresa de contact a organizatorului, S.C. Medien Holding SRL din: municipiul Bucuresti, Str. Nerva Traian, nr 3, blc M101, Et 5 pana la sfarsitul concursului.

Eventualele reclamatii legate de inmanarea premiilor asumate de catre SC Medien Holsing SRL vor fi facute la adresa de contact a acestuia. Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare. Alte detalii despre concurs pot fi solicitate la numarul de telefon *9077 – numar cu tarif normal din orice retea.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica orice participant la acest concurs pe motiv de neindeplinire a conditiilor de participare.

Articole similare

Reastaurarea unei case din secolul trecut

Luana Ibacka

Top 5 locuinte prefabricate

Alexandra Petraru

Castiga produse pentru intretinerea lemnului de la KOBER

RL online

Lasă un comentariu