Image default
Legislatie Solutii Constructive

Legislatie – Prima Casa

Art. 1

(1) Se aproba programul Prima Casa: programul guvernamental care are ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la achizitia unei locuinte prin contractarea de credite.
(2) Beneficiarii programului Prima Casa sunt persoane fizice care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta nu detin in comun sau individual, impreuna cu sotii lor sau cu alte persoane, o locuinta, indiferent de modul in care a fost dobândita si nici nu au in derulare un credit ipotecar.
(3) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.109/2008, cu modificarile ulterioare, Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa mandateze Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii in vederea emiterii de garantii in numele si in contul statului in favoarea bancilor care acorda credite persoanelor fizice pentru cumpararea unei locuinte in cadrul programului Prima casa.
(4) Contractele prin care Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii acorda garantiile prevazute la alin. (3) constituie titluri executorii.
(5) Plafonul anual al garantiilor care pot fi emise potrivit alin. (3), conditiile de acordare a acestora si de eligibilitate a bancilor si a persoanelor fizice beneficiare ale programului Prima Casa, precum si regulile de gestionare a garantiilor se stabilesc prin norme aprobate prin hotarâre a Guvernului, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(6) Intre Ministerul Finantelor Publice si Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii se incheie o conventie prin care se stabilesc drepturile si obligatiile partilor in derularea programului Prima Casa.
(7) Asupra imobilelor achizitionate in cadrul programului Prima Casa, bancile instituie si reinnoiesc in favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, un drept de ipoteca de rangul I pe toata durata contractului de creditare, cu interdictia de vânzare a locuintei pe o perioada de 5 ani.
(8) Creantele rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul programului Prima Casa sunt creante bugetare a caror recuperare prin executare silita se efectueaza de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, conform procedurii reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(9) Valorificarea bunului care face obiectul contractului de garantie, in cadrul procedurii de executare silita prevazute la alin. (8), se efectueaza de catre organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(10) Sumele incasate potrivit alin. (9) sunt venituri ale bugetului de stat.
(11) In titlul executoriu prevazut la alin. (4) suma de plata va fi inscrisa in moneda nationala.

Art. 2
Dispozitiile art. 154 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata cu modificarile si completarile ulterioare sunt aplicabile si in cazurile in care executarea silita se face pentru stingerea creantelor datorate bugetului de stat rezultate din executarea garantiilor emise in numele si in contul statului in favoarea bancilor care acorda credite persoanelor fizice pentru cumpararea unei locuinte in cadrul programului Prima Casa.

Art. 3

In cuprinsul Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii Intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, denumirea Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie se inlocuieste cu denumirea Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri.


 

Articole similare

Foloseste energia verde si vei avea facturi mai mici!

Maria Seder Neda

Unde se pune si cum se intretine un grill?

Dan Mazilu

Sinaia are un plan de dezvoltare pana in 2015

revista Planul Casei Mele

Lasă un comentariu