Legislatie Solutii Constructive

Certificatul de urbanism

Scopul emiterii Certificatului de Urbanism – pentru autorizarea executiei lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente precum si pentru autorizarea desfiintarii constructiilor.
Acte necesare pentru eliberare Certificatului de Urbanism:
– Cerere tip (pentru emiterea certificatului de urbanism) completata cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitarii;
– Act de proprietate – copie legalizata dupa original;
– Act de identitate (copie)
– In cazul actului de mostenire trebuie prezentat si copie dupa actul de proprietate anterior mostenirii;
– Certificat de rol de la Circa Financiara;
-plan de situatie, elaborat pe suport topografic – vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie – la scarile 1:5000 pâna la 1:500;
– Dovada Taxei de eliberare a Certificatului de Urbanism, care se tarifeaza in functie de suprafata terenului;

Lege nr. 50/1991 din 29/07/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Articole similare

Radiatoare, convectoare, aeroterme

Anca Ghiorghiu

Vila S+P+1E

RL online

Casă din sticlă construită în jurul unui copac

Elena Virlan

Lasă un comentariu