Image default
Legislatie Solutii Constructive

Acte necesare pentru infiintarea unei asociatii de locatari

1. Pentru asociatia de proprietari pe tot blocul:

a) Cerere pentru acordarea personalitatii juridice (in numele presedintelui, inclusiv delegatiei pentru persoana imputernicita).
b) Statutul Asociatiei de Proprietari, inclusiv tabelul nominal cu semnaturi.
c) Actul Constitutiv.
d) Acordul de Asociere (anexat tabelul nominal cu proprietarii membri).
e) Procesul-verbal al Adunarii Generale de constituire (anexat tabel 50%+ 1, tabel cu semnaturile celor care au participat la aceasta: nume/prenume, cota parte indiviza, suprafata utila, numar contract de proprietate/an)
f) Copie a incheierii de la Judecatorie cu inscrierea in Cartea Funciara a cladirii sau copie a incheierii de la Judecatorie cu inscrierea in Cartea Funciara a actului de proprietate al unui membru al Asociatiei de Proprietari.
g) Proces-verbal de predare-primire a mijloacelor materiale si banesti

2. Pentru asociatii de proprietari pe scari/tronsoane:

a) Cerere pentru acordarea personalitatii juridice (in numele presedintelui, inclusiv delegatie pentru persoana imputernicita).
b) Statutul Asociatiei de Proprietari, inclusiv tabelul nominal cu semnaturi.
c) Actul Constitutiv.
d) Acordul de Asociere (anexat tabelul nominal cu proprietarii membri).
e) Procesul-verbal al Adunarii Generale de constituire (anexat tabel 50%+ 1, tabel cu semnaturile celor care au participat la aceasta: nume/prenume, cota parte indiviza, suprafata utila, numar contract de proprietate/an).
f) Copie a incheierii de la Judecatorie cu inscrierea in Cartea Funciara a cladirii sau copie de pe incheierea de la Judecatorie cu inscrierea in Cartea Funciara a actului de proprietate al unui membru al Asociatiei de Proprietari.
g) Proces-verbal de predare-primire a mijloacelor materiale si banesti.
h) Avize posibilitate de separare (original si copie) de la furnizorii de servicii: APA NOVA, GAZE, RADET etc.
i) Acord de delimitare intre scari a partilor comune (se face referire la separarea pe scari, lifturi, terase, subsol, teren aferent cladirii etc.).
j) Conventie incheiata intre noile Asociatii de Proprietari constituite pe scarile aceluiasi bloc, semnata de presedintii acestora, privind gestionarea serviciilor prestate de toti furnizorii.
k) Copie dupa ultima lista de plata a cotelor de intretinere. 

Acte necesare pentru obtinerea certificatului de inregistrare fiscala (codul fiscal)

a) Formular tip 010.
b) Copie hotarare judecatoreasca legalizata de judecatorie.
c) Imputernicire semnata de presedintele asociatiei (serie si numar BI/CI persoana imputernicita).
d) Proces verbal constituire din care sa reiasa clar numele presedintelui.
e) Declaratie pe propria raspundere a presedintelui privind inexis – tenta unui alt certificat de inregistrare fiscala.

Articole similare

Proiect de vanzare – Klassik 104

RL online

Conversia ECO creste valoarea locuintei.Cum faci schimbarea?

Ana Mincu

Vila P+1E

RL online

Lasă un comentariu