Managementul alocarii resurselor tehnice in constructii

13 iulie 2011 , 945 afisari

Acest lucru este firesc, deoarece orice proces de productie este influentat major de SISTEMUL TEHNOLOGIC (ST) aplicat. 

Terotehnica este stiinta multidisciplinara care se ocupa de complexul de actiuni menite sa asigure functionarea la parametri nominali si in conditii de maxima siguranta a echipamentelor tehnologice, parcurgand intregul ciclu (fig. 8) de la concepere la reciclare.

Terotehnica opereaza cu disciplinele specifice cunoscute sub denumirile de: fiabilitate, mentenabilitate, tribotehnica, ecologie si protectia mediului, design si ergonomie mecano-energetica (fig. 9, documentare [2]).

Terotehnologia se ocupa de aplicarea variantelor de organizare a intretinerii, repararii si modernizarii echipamentelor tehnologice si are in vedere criteriile de selectare a acestora, pentru reducerea stationarii si a costului interventiilor, prin pregatirea tehnologica anticipata si asigurarea pieselor de schimb noi sau reconditionate (fig. 10, documentare [2]).

Sunt in continuare necesare reglementari specifice care sa vizeze calitatea in constructii prin prisma echipamentelor tehnologice, atat sub aspectul implicarii acestora in procesul de lucru, cat mai ales referitoare la asigurarea conditiilor normale de functionare si de exploatare a lor pe santier.

Neindoielnic, conceptul de performanta si calitate nu poate exista fara cerintele esentiale din domeniul reglementat privind securitatea, sanatatea si protectia muncii pentru om, precum si de protectie a mediului, in procesele de lucru din constructii, unde echipamentele tehnologice au un rol determinant.

In acest context, se sustine necesitatea de a dezvolta in continuare unele organisme acreditate, care sa efectueze activitatea denumita generic “atestare tehnica”.

Atestarea tehnica

Specialistii din domeniul echipamentelor tehnologice de constructii, si nu numai, sunt unanim de acord ca atestarea tehnica reprezinta activitatea prin care se confirma capabilitatea tehnica a echipamentelor de a efectua lucrari de calitate, precum si indeplinirea cerintelor de securitate, astfel incat sa se poata realiza, in conditii de stricta siguranta, procesele tehnologice la nivelul de calitate prescris. 

Activitatea de verificare in vederea atestarii tehnice a echipamentelor tehnologice de constructii se desfasoara in conformitate cu prevederile reglementate in domeniul calitatii constructiilor, pe cele trei directii importante care vizeaza buna functionare a acestora:

 verificarea securitatii si protectiei utilizatorilor;

 verificarea securitatii si protectiei mediului;

 verificarea capabilitatii de a efectua lucrari de calitate.

Confirmarea capabilitatii tehnologice a echipamentelor de constructii se efectueaza prin:

 certificarea de conformitate pentru echipamentele noi, care nu au marcaj CE;

 inspectia tehnica pentru echipamentele mentinute in exploatare, dupa depasirea duratei de viata normale, sau pentru cele comercializate la mana a doua.

Perfectionarile conceptuale actuale ale structurii echipamentelor tehnologice au condus la obtinerea unor solutii constructive ce au permis folosirea computerelor de bord si a sistemelor de reglare automata a parametrilor functionali, cum ar fi:

 implementarea senzorilor care sa furnizeze informatii despre mediu si starea echipamentului;

 folosirea mijloacelor de prelucrare si interpretare a informatiilor;

 introducerea inteligentei artificiale in sistemele de conducere a echipamentelor.

Acest lucru a fost favorizat, bineinteles, de generalizarea actionarii hidrostatice si s-a materializat prin:

 reglarea automata a parametrilor de lucru ai pompelor hidrostatice, in functie de rezistentele intampinate de echipamentul de lucru, in scopul mentinerii constante a momentului motor;

 comanda automata prin computerul de bord a parametrilor tehnologici de lucru, indiferent de pozitia masinii;

 asocierea unor aparate de masura si control (AMC) cu utilajele de constructii, atat pentru reglarea continua a unor parametri de lucru, cat si pentru controlul automat al calitatii lucrarilor;

 asigurarea mentenantei preventive prin sisteme integrate, operationale, care sa evalueze in mod continuu starea tehnica a masinii.

Tinand cont de caracteristicile PPC, la conceperea echipamentelor tehnologice trebuie sa se aiba in vedere, pe langa factorii ostili, in functie de mediul in care se desfasoara activitatea, si o serie de particularitati constructive:

 gradul mare de mobilitate pe santier;

 dificultati in asigurarea preciziei de executare a comenzilor;

 interactiune intensa intre echipament si mediu, in vederea localizarii, reperarii zonelor de lucru etc;

 necesitatea specializarii superioare a operatorilor, printr-o intensa instruire;

 conceperea interferentei om-masina in functie de specificul santierului;

 diferentierea particularitatilor in functie de conditiile de desfasurare a activitatii: temperatura, praf, umiditate, ploaie, vant, socuri, vibratii.

In aceste conditii, pentru asigurarea conditiilor tehnologice de folosire a echipamentelor sunt importanti trei factori:

 calitatea factorului uman – cu cat echipamentele sunt mai performante, cu atat acestea necesita mecanici cu nivel mai ridicat de calificare atat pentru conducere, cat si pentru mentenanta;

 calitatea materialelor procesate – compatibilizarea tehnologica dintre echipament si proprietatile materialelor procesate;

 conditiile de desfasurare a lucrarilor – respectarea unor conditii minimale de desfasurare a proceselor conform prevederilor din instructiunile tehnice de folosire a echipamentului.

Toate acestea se reglementeaza prin Proiectul Tehnologic PTH [8], care are ca obiect intocmirea unei documentatii tehnico-economice si tehnologice de executare a constructiilor prin care se rezolva, in principal, urmatoarele probleme:

 analizarea procesului tehnologic si stabilirea de variante de mecanizare;

 selectarea variantei de executare mecanizata a lucrarilor de constructii-montaj (C+M) pe baza indicatorilor tehnico-economici si indicarea variantelor de rezerva;

 alegerea/proiectarea dispozitivelor auxiliare folosite;

 elaborarea planurilor tehnologice de mecanizare a lucrarilor si a fiselor tehnologice pe activitati simple si pe procese complexe;

 programarea executarii mecanizate a lucrarilor de constructii sub aspectul necesarului de resurse si al esalonarii tehnologice a acestora, precum si optimizarea programului in vederea incadrarii in indicatorii tehnico-economici ai lucrarilor;

 elaborarea prevederilor referitoare la siguranta lucrarilor, protectia muncii si a mediului.

PTH va fi astfel alcatuit incat sa se asigure informatiile tehnologice necesare coordonarii generale a lucrarilor de constructii prin managementul de proiect, managementul calitatii si managementul sigurantei, protectiei muncii si a mediului.

Proiectul Tehnologic

PTH constituie principala sursa de documentare pentru elaborarea procedurilor din cadrul manualelor de calitate, precum si pentru elaborarea altor documente necesare implementarii sistemului calitatii in constructii.

Prin PTH se poate organiza urmarirea comportarii obiectivului, precum si a constructiilor invecinate, pe perioada de executare a lucrarilor. PTH trebuie sa preia toate prevederile PT si DDE, referitoare la controlul calitatii executarii lucrarilor, iar daca se considera necesar, sa le extinda prin introducerea unor verificari suplimentare.

Pentru a asigura realizarea unei constructii sigure si de calitate, prin PTH trebuie prevazute activitati referitoare la supravegherea desfasurarii lucrarilor si efectuarea verificarilor tehnice de calitate, pe tot parcursul executarii acestora.

Prin PTH se stabilesc prevederile care trebuie respectate la executarea lucrarii, avand in vedere urmatoarele exigente:

 siguranta personalului;

 siguranta amplasamentului;

 siguranta procedurilor de executare;

 siguranta de functionare a echipamentelor tehnologice.

Prin PTH se vor adopta solutii tehnologice si se vor face recomandari astfel incat pe durata lucrarilor de constructii sa fie reduse la minimum degradarile mediului ambiant provocate de:

 zgomot;

 vibratiile terenului;

 poluarea terenului;

 poluarea apelor de suprafata;

 poluarea apelor subterane;

 poluarea aerului.

Pentru supravegherea procesului de constructie si a calitatii executarii se vor stabili:

 validitatea ipotezelor de proiectare;

 identificarea diferentelor dintre conditiile reale din teren si cele considerate la proiectare;

 planificarea in detaliu a actiunilor, prin care sa se constate daca executarea lucrarilor de constructii se realizeaza in concordanta cu PTH si cu reglementarile tehnice din domeniu.

Nivelul si calitatea supravegherii si a monitorizarii trebuie sa fie cel putin egale cu cele presupuse prin proiect si in concordanta cu parametrii de calcul si cu coeficientii de siguranta. Se vor identifica acele elemente care au stat la baza elaborarii proiectului si care au fost influentate de activitatile de supraveghere a executarii si monitorizarii.

Programele de inspectie, control si incercarile de teren si de laborator cerute de supravegherea proceselor tehnologice si de monitorizarea comportarii constructiei pe timpul lucrarilor trebuie stabilite odata cu elaborarea PTH, care cuprinde un "Program de asigurare a calitatii executarii".

PTH se intocmeste de catre constructor, in functie de dotarea tehnica a acestuia si de forta de munca necesara. Se au in vedere urmatoarele aspecte: facilitatea executarii lucrarii, incadrarea in costurile programate; respectarea termenului de executare programat, respectarea normelor AQ impuse. Personalul tehnic de specialitate care participa la elaborarea PTH trebuie sa fie atestat in acest sens de catre asociatiile profesionale de profil.

Garantarea respectarii documentatiei tehnice si tehnologice de executare tre­buie sa fie exprimata explicit prin PTH.

La elaborarea PTH se vor avea in vedere:

- aspectele cuprinse in atestatele tehnice, eliberate de unele organisme de atestare existente, acordate anumitor echipamente tehnologice, materiale si procedee, care se incadreaza in conditiile de supunere procedurilor de atestare.

Prof. univ. dr. ing. Gh. P. ZAFIU
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
Catedra Masini de Constructii

Loading...

Comentarii

Newsletter